Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Hyżne  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Hyżne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Hyżne.

Mapa Geoportal Hyżne

Dane urzędu

Urząd Gminy HyżneHyżne 103Hyżne, 36-024

Tel: 17 2304560

Fax: 17 2295001

E-mail: urzad@hyzne.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Hyżne: 1816072

Witryna: www.hyzne.pl

Władze lokalne: Wójt Bartłomiej Kuchtaurzad@hyzne.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Hyżnego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Hyżne to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Hyżne na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Hyżnego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Hyżnego

Gmina Hyżne w liczbach

Powierzchnia gminy Hyżne*

51 km2

2131 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Hyżne*

7 036 mieszkańców

1329 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Hyżne*

137 mieszkańców na km2

591 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Hyżne

Geoportal Hyżne prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Hyżne

Jak powstał Geoportal gminy Hyżne?

Geoportal Hyżne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Hyżne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Hyżne umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Hyżne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Hyżne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Hyżne;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Hyżne;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Hyżne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Hyżne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Hyżnego.
Informacje na Geoportalu Hyżne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Hyżne?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Hyżne;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Hyżne;
 • Rejestr MPZP Hyżne;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Hyżne;
 • Mapa Topograficzna gminy Hyżne;
 • Mapa Solarna gminy Hyżne;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Hyżne;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Hyżne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Hyżne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Hyżne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Hyżne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Hyżnym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Hyżnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Hyżne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Hyżne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Hyżne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Hyżnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Hyżnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Hyżne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Hyżne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Hyżnym.

  Geoportal gminy Hyżne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Hyżne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Hyżnym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Hyżne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Hyżnym.

  W Geoportalu Hyżne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Hyżne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Hyżnym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Hyżne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Hyżne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Hyżne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Hyżne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Hyżne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Hyżne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Hyżne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Hyżne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Hyżnym. W Geoportalu gminy Hyżne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Hyżnym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Hyżne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Hyżne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Hyżne dla mieszkańców

Geoportal Hyżne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Hyżne. Na mapie Hyżnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Hyżne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Hyżne. Korzystając z map Geoportalu gminy Hyżne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Hyżne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Hyżne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Hyżne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować