Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Hyżne  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Hyżne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Hyżne.

Mapa Geoportal Hyżne
Mapa z granicą gminy Hyżne

Dane urzędu

Urząd Gminy HyżneHyżne 103Hyżne, 36-024

Tel: 17 2304560

Fax: 17 2295001

Elektroniczna skrzynka podawcza: /h3rwf5i37b/SkrytkaESP

E-mail: urzad@hyzne.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Hyżne: 1816072

Witryna: www.hyzne.pl

Władze lokalne: Wójt Bartłomiej Kuchtaurzad@hyzne.pl

Aktualności z gminy Hyżne

Pobierz mapę gminy Hyżne

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Hyżnego

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Hyżne to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Hyżne na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Hyżnego, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Hyżnego

Gmina Hyżne w liczbach

Powierzchnia gminy Hyżne*

51 km2

2131 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Hyżne*

7 036 mieszkańców

1329 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Hyżne*

137 mieszkańców na km2

591 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Hyżne

Geoportal Hyżne prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Hyżne, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Hyżne.

Dostęp do danych Geoportalu Hyżne

Jak powstał Geoportal gminy Hyżne?

Geoportal Hyżne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Hyżne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Hyżne.

Geoportal Hyżne umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Hyżne oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Hyżne, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Hyżne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Hyżne?

Informacje na Geoportalu Hyżne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Hyżne?

Korzyści z Geoportalu Hyżne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Hyżne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Hyżne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Hyżne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Hyżnym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Hyżnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Hyżne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Hyżne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Hyżne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Hyżnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Hyżnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Hyżne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Hyżne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Hyżnym.

  Geoportal gminy Hyżne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Hyżne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Hyżnym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Hyżne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Hyżnym.

  W Geoportalu Hyżne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Hyżne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Hyżnym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Hyżne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Hyżne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Hyżne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Hyżne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Hyżne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Hyżne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Hyżne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Hyżne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Hyżnym. W Geoportalu gminy Hyżne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Hyżnym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Hyżne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Hyżne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Hyżne.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Hyżne, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Hyżne. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Hyżne.

 • Zabytki w gminie Hyżne

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Hyżne. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Hyżne oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Hyżne.

 • Informacje o wyborach w gminie Hyżne

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Hyżne. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Hyżne i wiele istotnych informacji.

Geoportal Hyżne dla mieszkańców

Geoportal Hyżne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Hyżne. Na mapie Hyżnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Hyżne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Hyżne. Korzystając z map Geoportalu gminy Hyżne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Hyżne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Hyżne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Hyżne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu