Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Hyżne - sprawdź miejscowy plan gminy Hyżne

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Hyżne? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Hyżne.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Hyżne.

MPZP Hyżne
Mapa MPZP gminy Hyżne

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Hyżne. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Hyżnym.

Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

MPZP Hyżne

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Hyżne i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Hyżne prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Hyżnego. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Hyżne.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Hyżne i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Hyżne obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Hyżne z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Hyżnego

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Hyżnego

0

2 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Hyżne, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Hyżne, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

9 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Hyżnego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Hyżne - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Hyżne z podziałem na lata

Rejestr MPZP Hyżne

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Hyżne. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXV/155/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „ Hyżne 1/2016”, Gmina HyżneXXV/155/169-12-2016
UCHWAŁA Nr XI/67/07 RADY GMINY HYŻNE z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szklary w rejonie istniejącego cmentarzaXI/67/0728-11-2007

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Hyżnym?

Za prowadzenie rejestru MPZP Hyżne odpowiada wójt/burmistrz gminy Hyżne. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Hyżne nie obowiązuje, to urząd gminy Hyżne wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Hyżnym została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Hyżne z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Hyżne na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Hyżnego. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Hyżne!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Hyżne