Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Hyżne w liczbach

Geoportal Hyżne

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Hyżne

Hyżne, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Hyżne wynosi 51 km2, zajmuje 2131 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Hyżne zamieszkuje 7 036 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1329 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Hyżne wynosi 137, jest 591 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Hyżne. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Hyżne prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Hyżne.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Hyżne: 512131
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Hyżne: 0,98426
Lesistość w % w gminie Hyżne: 25,41064
Ludność na 1 km2 w gminie Hyżne: 137591
Liczba ludności ogółem w gminie Hyżne: 7 0361329
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Hyżne: -3,71143
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Hyżne: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Hyżne: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Hyżne: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Hyżne: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Hyżne: 582214
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Hyżne: 1,42374
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Hyżne: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Hyżne: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Hyżne: 112207
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Hyżne: 775,21420
Przedszkola bez specjalnych w gminie Hyżne: --
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Hyżne: 299,51851
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Hyżne: 90,71001
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Hyżne: 2,8893
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Hyżne: 1791930
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Hyżne: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Hyżne: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Hyżne: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Hyżne: 60,02259
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Hyżne: 42,01231
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Hyżne: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Hyżne: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Hyżne: 60,01952
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Hyżne: 42,0767

Źródłem danych statystycznych dla gminy Hyżne jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Hyżne, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Hyżne. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.